ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – Για την επίτευξη της κατάλληλης προστασίας, το κράνος πρέπει να εφαρμόζει τέλεια στο μέγεθος του κεφαλιού του χρήστη ή θα πρέπει να προσαρμοστεί με τέτοιο τρόπο που να εφαρμόζει ακριβώς.

Τα κράνη σχεδιάζονται ούτως ώστε το σχήμα τους να απορροφά την ενέργεια του κτυπήματος, καταστρέφοντας ή φθείροντας κατά ένα μέρος το πλαίσιο και το εξάρτημα περίδεσης. Αν και μετά το κτύπημα η φθορά δεν γίνει αμέσως αντιληπτή, όποιο κράνος έχει υποστεί κάποιο γερό κτύπημα θα πρέπει να αντικατασταθεί με ένα άλλο.

Οι χρήστες θα πρέπει να γνωρίζουν τον κίνδυνο που διατρέχουν σε περίπτωση που αλλάξουν ή αφαιρέσουν οποιοδήποτε υλικό του κράνους, εκτός αν αυτό γίνει ακολουθώντας τις συστάσεις του κατασκευαστή.

Τα κράνη δεν θα πρέπει να προσαρμόζονται με σκοπό την τοποθέτηση οποιωνδήποτε αξεσουάρ, εκτός αν ακολουθούνται οι συστάσεις του κατασκευαστή,

Μην βάφετε, μην ρίχνετε διαλύτες, μην κολλάτε αυτοκόλλητα ούτε ετικέτες στο κράνος, εκτός αν ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή.