Στις 8/3/23 αντιπροσωπία της ROUSSAKIS SUPPLIES και της, επί χρόνια πελάτη της, EUROINOX, επισκέφθηκαν τις κεντρικές εγκαταστάσεις της EWM Γερμανίας και παρακολούθησαν σεμινάριο για την εφαρμογή ForceTig σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, καθώς και παρουσίαση του γενικού στόλου μηχανών TIG TETRIX.

Η EUROINOX ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΑΒΑΛΑΣ Ι.Κ.Ε έχει μακρά ιστορία στον βιομηχανικό χώρο, με σύγχρονη νοοτροπία, εξειδικευμένο προσωπικό και δραστηριοποιείται σε όλον τον Ελλαδικό χώρο αλλά και στο εξωτερικό με εξαγωγές ανοξείδωτων δεξαμενών σε Ευρωπαϊκές χώρες ( χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου, Κύπρος, Γαλλία, Ουγγαρία, Βέλγιο, Βουλγαρία κ.λ.π ) αλλά και εκτός Ευρώπης ( Αμερική, Καναδάς, Ιορδανία, Τζέντα, Λίβανο κλπ. ).