Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας. Έτσι και η ROUSSAKIS SUPPLIES IKE, ως μια ευαισθητοποιημένη εταιρεία προς αυτή την κατεύθυνση, στέλνει προς ανακύκλωση κάθε χρόνο τόνους χαρτιού και πλαστικού, συμβάλλοντας στην προσπάθεια όλων μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής σε ένα περιβάλλον που σεβόμαστε και προστατεύουμε.