Η Abicor Binzel είναι ένας γνωστός και φημισμένος παγκοσμίως κατασκευαστής τσιμπίδων συγκόλλησης και αναλωσίμων, με σημαντικό κύκλο εργασιών περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η Roussakis Supplies συνεργάστηκε με επιτυχία με την Abicor Binzel για τη δημιουργία μιας νέου τύπου τσιμπίδας συγκόλλησης αποκλειστικά για την Roussakis Supplies. Αυτή η προσαρμοσμένη τσιμπίδα, γνωστή ως 26 Lift Arc TIG Torch ή Scratch Torch, αναπτύχθηκε με βάση τα στοιχεία και τα σχόλια από συγκολλητές του διυλιστηρίου που έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή στο προϊόν. Αυτή η αναλογία με το να ζητάμε από τη Mercedes έναν νέο τύπο αυτοκινήτου υπογραμμίζει τη σημασία αυτού του επιτεύγματος, καθώς καταδεικνύει την ικανότητα της Roussakis Supplies να συνεργάζεται στενά με έναν μεγάλο κατασκευαστή για να δημιουργήσει ένα μοναδικό προϊόν προσαρμοσμένο στις συγκεκριμένες απαιτήσεις τους.

Αυτή η συνεργασία και η ανάπτυξη μιας εξειδικευμένης τσιμπίδας συγκόλλησης από την Abicor Binzel για την Roussakis Supplies αναδεικνύει την καινοτομία και την τεχνογνωσία και των δύο εταιρειών στον τομέα της τεχνολογίας και του εξοπλισμού συγκόλλησης. Υπογραμμίζει τη δέσμευση της Roussakis Supplies να παρέχει εξειδικευμένες λύσεις για την κάλυψη των αναγκών των πελατών της στους κλάδους συγκόλλησης και βιομηχανίας.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


ABICOR BINZEL’S NEW LIFT ARC TORCH EXCLUSIVELY FOR ROUSSAKIS SUPPLIES

Abicor Binzel is a well-known and reputed global manufacturer of welding torches and consumables, with a significant turnover of around 3 billion euros.

It’s noteworthy that Roussakis Supplies has successfully collaborated with Abicor Binzel to create a new welding torch type that is exclusive to Roussakis Supplies. This customized torch, known as the 26 Lift Arc TIG Torch or Scratch Torch, was developed based on input and feedback from refinery welders who paid special attention to the product. This analogy to asking Mercedes for a new type of car highlights the significance of this achievement, as it demonstrates Roussakis Supplies’ ability to work closely with a major manufacturer to create a unique product tailored to their specific requirements.

This collaboration and the development of a specialized welding torch by Abicor Binzel for Roussakis Supplies showcases the innovation and expertise of both companies in the field of welding technology and equipment. It underscores Roussakis Supplies’ commitment to providing specialized solutions to meet the needs of its customers in the welding and industrial sectors.

VIEW PRODUCT